Resource
supporting image for Adolygu Cemeg TGAU
Information
Published: 18 October 2013
Authors:
- CBAC
- WJEC
Related Resources
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Genynnau ac Amrywiaeth
Bioleg, Gwyddoniaeth
Disgrifio Mudiant
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Grymoedd
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Adolygu Cemeg TGAU

Gwyddoniaeth
CA4 >
Cemeg
CA4 >

Dyma gyfres o gyflwyniadau PowerPoint sydd wedi eu cynhyrchu at ddibenion myfyrwyr i wella eu dealltwriaeth o’r testunau yn y fanyleb TGAU Gwyddoniaeth newydd. Maent hefyd yn arfau adolygu gwerth chweil wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau diwedd modiwl.

Gwyddoniaeth
Cemeg
cemeg 1
cemeg 2
adolygu
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.