Resource
supporting image for Diffodd y Sêr
Information
Published: 14 May 2015
Authors:
- Elin Williams
Related Resources
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Athroniaeth Gristnogol a Moeseg
Addysg Grefyddol

Diffodd y Sêr

Cymraeg
CA4 >

Noddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Gwybodaeth a gweithgareddau cefnogol ar gyfer addysgu ymgeiswyr fydd yn astudio’r nofel Diffodd y Sêr ar gyfer y fanyleb TGAU Llenyddiaeth Gymraeg fydd yn cael ei addysu o Fedi 2015.

 

Cymraeg
TGAU
CBAC
Nofel
Rhyddiaith
Files
Y Pecyn Cyfan
Y Pecyn Fesul Pennod
Gweithgareddau

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.