Resource
supporting image for Pecynnau Ail-ddehongli
Information
Published: 04 November 2016
Authors:
- Garry Nicholas
Related Resources
Crime Drama
Media Studies
Siwan
Cymraeg
Y Tŵr
Cymraeg
Reinterpretation Resource
Drama
Offer testun
Drama

Pecynnau Ail-ddehongli

Drama
CA5 >

Golygfeydd sydd wedi'u ail-ddehongli ar gyfer cynnig arweiniad i athrawon Uned 1. Mae'r tri sgript yn cynnig awgrymiadau ar sut y gellid bwrw ati i baratoi ar gyfer yr asesiad ail-ddehongli testun. Mae'r sgriptiau adnabyddus yma yn cynnwys damcaniaethau theatrig ymarferwyr enwog ym maes y theatr ac felly'n adnodd dysgu amhrisiadwy ar gyfer athrawon.

Drama
Dadansoddi testun
Brecht
Berkoff
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.