Resource
supporting image for A yw
Information
Published: 04 October 2013
Authors:
- NGfL Cymru
Related Resources
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

A yw'n deg?

Astudiaethau Crefyddol
CA4 >

Mae'r deunyddiau'n delio â rhagfarn a gwahaniaethu, cyfoeth, urddas dynol, cydraddoldeb a chyfrifoldeb cymdeithasol. Maen nhw'n addas ar gyfer addysgu dosbarth cyfan gan hybu meddwl a thrafodaeth.

Cafodd yr adnoddau yma eu paratoi i gefnogi’r hen fanyleb TGAU ar gyfer Astudiaethau Crefyddol a gafodd ei arholi am y tro diwethaf ym mis Mehefin 2018. Mae rhai o’r adnoddau yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer fanyleb newydd ond efallai na fydd modd cael mynediad at y rhai a grëwyd yn ‘Flash’ erbyn hyn.

 

Addysg grefyddol
TGAU
rhagfarn a gwahaniaethu
cwrs byr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.