Resource
supporting image for Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Information
Published: 05 October 2013
Authors:
- Geraint Jones
Related Resources
William Mathias
Cerddoriaeth
Gweithiau Gosod Drama Lefel A
Drama
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr wedi 1880
Hanes

Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886

Hanes
CA5 >

Adnodd sy’n cynnwys deunyddiau rhyngweithiol fydd o gymorth i fyfyrwyr ddeall y cyfnod 1780-1886 yn hanes Cymru ym Modwl Hy1 manyleb Hanes CBAC.

 

Canolbwyntia’r uned Gwleidyddiaeth a Llywodraeth c.1780 – 1832 ym Mhapur Cymru a Lloegr 1783 - 1886 . Heblaw am y nodiadau, mae

i) llinell amser

ii) cwisiau gwybodaeth yn erbyn y cloc,

iii) cwisiau amlddewis sy’n gofyn i chi fynegi barn, yn erbyn y cloc,

iv) ymarferion penderfynu pwysigrwydd neu arwyddocâd digwyddiadau

v) graffiau byw fydd yn datblygu eich sgiliau dadansoddi.

Hanes
safon uwch
adolygu
Files
Brawddegau Beirniadol
Cwestiynau Lluosddewis
Graff Byw
Profion
Nodiadau
Llinell amser

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.