Resource
supporting image for Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam
Information
Published: 21 December 2016
Authors:
- Damien Lane
Related Resources
Cynlluniwr Cyrsiau
Daearyddiaeth
Scheme of Learning – Unit 1 Part A and B Islam
Religious Studies
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Bwdhaeth
Astudiaethau Crefyddol
Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Cristnogaeth
Astudiaethau Crefyddol
Units 1 & 3 Islam - developing AO1 skills
Religious Studies, RS Islam (AS)

Cynllun Dysgu – Uned 1 Rhan A a B Islam

Astudiaethau Crefyddol
CA4 >

Enghraifft o Gynllun Dysgu sy'n cefnogi ymdriniaeth o un o grefyddau'r byd yn Uned 1, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer addysgu topigau yn greadigol gyda chysylltau pellach at adnoddau perthnasol.

Islam
Cynllun dysgu
Cynllun gwaith
Arferion craidd
Dysgeidiaethau
Daioni a drygioni
Bywyd a marwolaeth
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.