Resource
supporting image for Ffigurau a Ffurfiau wedi’u hailgylchu - Cerflunwaith
Information
Published: 18 October 2013
Authors:
- Sylvia Beer
Related Resources
Recycled Figures and Forms – Sculpture
Art and Design
Artistiaid a Chelf Mewn Cyd-destyn
Celf a Dylunio
Bocsgolau
Celf a Dylunio
Adnoddau Celf a Dylunio ar wefan Hwb
Celf a Dylunio
UG/Safon Uwch Celf a Dylunio - Trefnyddion Gwybodaeth
Celf a Dylunio

Ffigurau a Ffurfiau wedi’u hailgylchu - Cerflunwaith

Celf a Dylunio
CA4 >

Uned o waith sy’n canolbwyntio ar ymchwilio a datblygu cerflunwaith bach gan ddefnyddio defnyddiau sydd wedi’u hailgylchu. Gellir archwilio gwaith amrywiaeth o arlunwyr sy’n defnyddio’r cyfrwng hwn cyn cwblhau’r gweithgaredd gyda chymorth sawl PowerPoint a dogfennau sy’n cynnal y gwaith project ac sy’n darparu dull o weithredu gam wrth gam ar gyfer athrawon a disgyblion.

NODER OS GWELWCH YN DDA:

Mae’r 7 arlunydd y mae eu gwaith yn ymddangos yn yr adnodd hwn i gyd wedi rhoi eu caniatâd i ni ddefnyddio nifer dethol o ddelweddau. Ni chaniateir unrhyw ddefnydd arall o’r delweddau hyn heb gysylltu â phob arlunydd yn gyntaf.

Hefyd mae’r rhaglenni PowerPoint sy’n canolbwyntio ar waith yr arlunwyr perthynol yn cynnwys macros y bydd yn rhai eu galluogi er mwyn defnyddio swyddogaeth lawn.

Celf
Cerfluniaeth
3D
Files
Adnoddau cyffredinol
Robert Race
Sharon Porteous
Mike Badger
Lucy Casson
John Dahlsen
Elizabeth Berrien
Bridgette Ashton

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.