Resource
supporting image for Character - Die Physiker
Information
Published: 30 June 2017
Authors:
- Alex Blackman
- Mark Lines
Related Resources
Developing Welsh in English Medium primary schools
Welsh Second Language, Welsh Support Team
Developing Welsh in English medium secondary schools
Welsh Second Language, Welsh Support Team
Syntax Cards
Welsh Second Language, Welsh Support Team
Analysing Unseen Poetry
English Literature
Moving learners from level 3 to level 4
Welsh Support Team

Character - Die Physiker

German
KS5 >

Gweithgareddau darllen ac ysgrifennu rhyngweithiol y mae modd eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu dosbarth cyfan neu unigolion.  Mae'r adnoddau yn canolbwyntio ar Uned 5: Ymateb Beirniadol a Dadansoddol Ysgrifenedig ar gyfer y fanyleb newydd. Nid yw'n fwriad i gynnwys yr adnodd gynnig yr holl ddeunydd sydd ei angen ar gyfer y gwaith llenyddol, ond cynlluniwyd yr uned fel sbardun i addysgu.  Wrth reswm bydd athrawon eisiau ychwanegu eu deunyddiau eu hunain wrth iddynt astudio pob gwaith gyda'r dysgwyr.

'Fair dealing' of third party materials is used for criticism and review purposes however if there are omissions or inaccuracies please inform us so that any necessary corrections can be made resources@wjec.co.uk

Literature
Unit 5
Books
critical analysis
Writing
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.