Resource
supporting image for Archwilio Setiau Data Mawr
Information
Published: 22 November 2017
Authors:
- Kate Richards
Related Resources
Exploring Large Data Sets
Mathematics
Cwestiynau ystadegau a mathemateg daearyddol rhyngweithiol
Daearyddiaeth
Exploring Large Data Sets
Welsh Baccalaureate
Archwilio Setiau Data Mawr
Bagloriaeth Cymru
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Mathemateg - Ystadegau
Mathemateg

Archwilio Setiau Data Mawr

Mathemateg
CA5 >

Pwrpas yr adnodd yma yw cefnogi addysgu setiau data mawr sy'n rhan o fanyleb TAG Mathemateg newydd CBAC. Gellir defnyddio'r adnodd i archwilio a dadansoddi setiau data mawr gan hefyd enghreifftio rhai o'r elfennau damcaniaethol y meysydd ystadegol. Paratowyd y gwaith fel bod modd ei ddefnyddio gan athrawon mewn ystafell TGCh gyda'r myfyrwyr.

Data mawr
Ystadegau
Excel
Files
Data
Gweithgareddau
Cydnabyddiaethau

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.