Resource
supporting image for Canllaw
Information
Published: 12 November 2018
Authors:
-
Related Resources
Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Pecyn Adnoddau Cartref Dinasyddiaeth Fyd-Eang Genedlaethol/Sylfaen
Bagloriaeth Cymru
Addysg Gwleidyddol
Bagloriaeth Cymru

Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol

Bagloriaeth Cymru
Y Fagloriaeth >

Mae’r canllaw yma ar gyfer ymchwil economaidd a chymdeithasol wedi ei gynhyrchu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol er mwyn cefnogi myfyrwyr ac athrawon sy’n addysgu’r Prosiect Unigol Tystysgrif Her Sgiliau Uwch. Mae’ canllaw yn cynnig arweiniad i fyfyrwyr wrth iddynt fynd ati i gynnal eu prosiect hymchwil annibynnol eu hunain ac yn rhoi hyder iddynt wrth gymhwyso sgiliau ystadegol ac ymchwil.  Mae gan yr adnodd bedair rhan:

Cynnal eich Ymchwil eich Hun

Casglu Data

Dadansoddi Data 

Cyflwyno Data

Bagloriaeth Cymru
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.