Resource
supporting image for Sglein ar lein
Information
Published: 29 October 2013
Authors:
- Bethan Clement
- Lowri Lloyd
Related Resources
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ymarferion amlddewis
Cymraeg

Sglein ar lein

Cymraeg
CA5 >

Adnodd sy'n cynnwys amrywiaeth o ymarferion iaith ryngweithiol a fydd o gymorth i athrawon a myfyrwyr wrth baratoi at y cwrs Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf. Nod y gweithgareddau hyn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr am gywirdeb iaith yn benodol ar gyfer Adran A Uned CY3 ond mae'n adnodd gwerthfawr ar gyfer holl agweddau'r fanyleb.

Cymraeg
Gramadeg
Cywirdeb Iaith
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.