Resource
supporting image for Ailgylchu
Information
Published: 29 October 2013
Authors:
- GCaD Cymru
- NGfL Cymru
Related Resources
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Glas
Welsh Second Language
Glas
Cymraeg Ail Iaith

Ailgylchu

Cymraeg Ail Iaith
CA5 >

Syniadau a gweithgareddau i helpu gyda thrafod y gerdd 'Ailgylchu' yn y cwrs Uwch Gyfrannol Cymraeg Ail iaith. Mae’r adnoddau yn cynnwys animeiddiadau, sain a fideo ac yn addas i’w defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol neu gyda thaflunydd digidol.

Cymraeg ail iaith
Cerddi
Files
Nodiadau Athrawon

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.