Resource
supporting image for Glas
Information
Published: 29 October 2013
Authors:
- GCaD Cymru
- NGfL Cymru
Related Resources
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith
Glas
Welsh Second Language

Glas

Cymraeg Ail Iaith
CA5 >

Syniadau a gweithgareddau i helpu gyda thrafod y gerdd 'Glas' yn y cwrs Uwch Gyfrannol Cymraeg Ail iaith. Mae’r adnoddau yn cynnwys animeiddiadau, sain a fideo ac yn addas i’w defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol neu gyda thaflunydd digidol.

Diolch i BBC Wales Cymru am gael defnyddio’r clip yma o ffilm.

Cymraeg ail iaith
Cerddi
Files
Gwerthfawrogi Barddoniaeth
Darlleniad y gerdd gan Bryan Martin Davies.

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.