Resource
supporting image for AA3: Datblydu sgiliau dadansoddi data
Information
Published: 20 February 2020
Authors:
-
Related Resources
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Cymdeithaseg Byd
Cymdeithaseg
Datblygu Metawybyddiaeth
Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Drama, Ffiseg, Ffrangeg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Saesneg, Sbaeneg
Datblygu metawybyddiaeth
Daearyddiaeth

AA3: Datblydu sgiliau dadansoddi data

Daearyddiaeth
CA5 >

Trwy amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol, bydd ymgeiswyr yn dysgu sut i ddisgrifio a dadansoddi patrymau, tueddiadau a pherthnasoedd yn effeithiol ac yn cael eu tywys ar sut i feddwl yn feirniadol am wahanol dechnegau cyflwyno data. Mae cynnwys yr adnodd hwn yn cefnogi ymgeiswyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau a’u hasesiadau di-arholiad.

Sgiliau allweddol
Sgiliau
Lefel A
Datblygiad
datblygu meddwl
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.