Resource
supporting image for Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Information
Published: 30 March 2020
Authors:
- CBAC
- WJEC
Related Resources
Ffiseg PH2
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth
Llythrennedd trwy Wyddoniaeth
Gwyddoniaeth, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Opsiynau Ffiseg TAG
Ffiseg
Offer testun
Ffiseg

Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)

Ffiseg
CA4 >

Adeiladwch eich papurau eich hun er mwyn profi eich dealltwriaeth o bynciau penodol. Mae’r banc cwestiynau hefyd yn cynnwys cynlluniau marcio fel eich bod yn gallu marcio eich gwaith eich hun a gweld eich cynnydd.

adnodd myfyrwyr
Ffiseg
Cwestiynau
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.