Resource
supporting image for Adolygu Gwyddoniaeth
Information
Published: 20 April 2020
Authors:
- Bangor University
Related Resources
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Cemeg Organig Ychwanegol
Cemeg, Gwyddoniaeth
Calchfaen
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adweithiau cildroadwy, Prosesau diwydiannol a Chemegion Pwysig
Cemeg, Gwyddoniaeth

Adolygu Gwyddoniaeth

Cemeg
CA5 >
CA4 >

Wedi’i seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, mae’r ap hwn, sy’n rhad ac am ddim ac yn gwbl ddwyieithog, yn cynnig cwisiau i’ch helpu i gynnal yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu eisoes ac eich paratoi ar gyfer astudiaethau Safon Uwch.

Ar hyn o bryd mae’r ap yn cynnig 50 o gwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella eich gwybodaeth.

adolygu
Cemeg
adnodd myfyrwyr
myfyrwyr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.