Resource
supporting image for Arweiniad i’r Arholiad - Troseddeg  Lefel 3
Information
Published: 02 October 2020
Authors:
- WJEC
Related Resources
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Arweiniad i’r Arholiad - Troseddeg Lefel 3

Troseddeg
CA5 >

Wedi'i anelu at ddysgwyr, mae'r adnodd Arweiniad i’r Arholiad hwn yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i fynd i'r afael â chwestiynau yn y papur arholiad yn effeithiol. Gan ddefnyddio cwestiynau o chyn bapurau arholiad, bydd y PPT, gyda chymorth sain a sgript sain yn y nodiadau, yn eich tywys trwy ffug bapur arholiad, gan eich helpu i adolygu ac ymarfer technegau arholiad defnyddiol. Gallwch gwblhau'r “ffug arholiad” i gyd ar unwaith, mynd i’r afael ag un neu ddau o gwestiynau ar y tro neu ailedrych ar rai rhannau o'r cyflwyniad i atgyfnerthu'ch dysgu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho’r PPT i lawr i sicrhau bod y sain yn gweithio'n effeithiol, gwnewch yn siŵr bod eich seinyddion / clustffonau ymlaen a pheidiwch ag anghofio gofyn i'ch athro os byddwch chi'n ansicr o unrhyw beth.

arholiad
Cwestiynau arholiad
Sgiliau arholiad
adolygu
Trefnyddion gwybodaeth
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.