Resource
supporting image for Llifogydd
Information
Published: 02 November 2013
Authors:
- GCaD Cymru
Related Resources
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Tirweddau Nodedig y DU
Daearyddiaeth

Llifogydd

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae’r gweithgareddau hyn yn defnyddio gwybodaeth am lifogydd a’r wybodaeth am lefelau afonydd a môr a ddarperir gan Asiantaeth yr Amgylchedd (Cyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn).  Mae’r wybodaeth yma yn bwysig i bobl sy’n byw mewn ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd er mwyn iddynt allu penderfynu beth i’w wneud wrth i lefelau’r dŵr newid. Lleolir gorsafoedd monitro sy’n mesur lefelau afonydd, llynnoedd a dŵr daear ledled Lloegr a Chymru a chymerir mesuriadau yn electronig gan sensoriaid sydd wedyn yn eu hanfon yn awtomatig yn ôl i’r Asiantaeth.

 

Daearyddiaeth
Llifogydd
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.