Resource
supporting image for Addysg Gwleidyddol
Information
Published: 27 April 2021
Authors:
- Laura-Lee Entwistle
- Sharon Giddy
Related Resources
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cardiau Cystrawen
Cymraeg Ail Iaith, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Addysg Gwleidyddol

Bagloriaeth Cymru
CA4 >

Cynhyrchwyd yr adnodd hwn i'w ddefnyddio fel rhaglen addysgu a dysgu cyfunol ar gyfer cydran Her Dinasyddiaeth Fyd-eang y Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol / Sylfaen. Gyda’r ffocws ar ddatblygu sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau a Chreadigrwydd ac Arloesi, mae’r 9 sesiwn hyn yn ymdrin â thema addysg wleidyddol, gan ddod o dan bwnc y fanyleb ‘Anghydraddoldeb’. Mae oriau dysgu dan arweiniad yr adnodd yn cyfateb i'r rhai a argymhellir gan CBAC fel rhaglen ddysgu ar gyfer y gydran hon o'r cymhwyster.

Bagloriaeth Cymru
Gwleidyddiaeth
Llythrennedd
gwleidyddol
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.