Resource

Warning: No Tags were returned for this resource!

supporting image for Cardiau Darllen
Information
Published: 28 November 2013
Authors:
- Ysgol Greenhill
Related Resources
No related media at the moment

Cardiau Darllen

Welsh Second Language
KS4 >

Pwrpas y deunydd ydy ymestyn sgiliau darllen disgyblion cyfnod allweddol tri ynghyd â’u paratoi nhw at ofynion y tasgau llafar grwp yn yr arholiadau TGAU Cymraeg Ail Iaith (Cymraeg Ail Iaith Uned 3 / Cymraeg Ail Iaith Gymhwysol Uned 4). Mae’r adnoddau yn bennaf ar ffurf PowerPoint y mae modd eu haddasu yn ôl gofynion gwahanol ddisgyblion.

Noder: gan fod y deunyddiau hyn i gyd ar ffurf ‘Word’ neu ‘PowerPoint’ mae modd eu haddasu lle mae angen i gwrdd â gofynion lleol eich disgyblion chi.

Files
Nodiadau Athro
Pynciau Cyfarwydd
Deunydd Darllen Gwahaniaethol
Trafod a Threfnu
Deunydd Darllen Ychwanegol
Cardiau Asesu Darllen

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.