Resource
supporting image for Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - Lefel 3 Busnes
Information
Published: 22 October 2021
Authors:
- WJEC
Related Resources
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Malta
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth

Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - Lefel 3 Busnes

Busnes
Galwedigaethol >

Wedi'i anelu at ddysgwyr, mae'r deunyddiau hyn yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ymdrin yn effeithiol â chwestiynau mewn papurau arholiad a pharatoi ar gyfer ADA. Bydd y PPTs gyda chymorth sain a sgript sain yn y nodiadau yn eich cerdded drwy bapur arholiad ffug, gan eich helpu i adolygu ac ymarfer technegau arholiad defnyddiol a darparu canllaw cam wrth gam i baratoi a chyflwyno eich gwaith ADA. Gallwch weithio drwy bob PPT ar unwaith, mynd i'r afael ag un neu ddwy adran ar y tro neu ailedrych ar rai rhannau o'r cyflwyniad i atgyfnerthu eich dysgu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho'r PPT i sicrhau bod y sain yn gweithio'n effeithiol, gwnewch yn siŵr bod eich clustffonau ymlaen a pheidiwch ag anghofio gofyn i'ch athro/athrawes a oes unrhyw beth nad ydych yn siŵr ohono.

arholiad
Arholiad sgiliau
Sgiliau arholiad
adolygu
Dysgu o bell
Trefnyddion gwybodaeth
busnes
Lefel 3
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.