Resource
supporting image for Cymedr, canolrif, modd ac amrediad - Dysgu Cyfunol
Information
Published: 13 January 2022
Authors:
- Laura Everett
Related Resources
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Cymedr, canolrif, modd ac amrediad - Dysgu Cyfunol

Mathemateg
CA4 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â Cymedr, canolrif, modd ac amrediad.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ystadegau
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.