Resource
supporting image for Cyflwyniad i CBAC Lefel 3 Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Information
Published: 25 October 2022
Authors:
- WJEC
Related Resources
Malta
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Hanes
Y sgerbwd
Gwyddor Feddygol
Imiwnoleg
Gwyddor Feddygol
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Almaeneg
Almaeneg

Cyflwyniad i CBAC Lefel 3 Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae sylfaen Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn seiliedig ar hanfodion datblygu sgiliau dysgwyr ôl-16 yng Nghymru ac yn cefnogi'u datblygiad i gystadlu mewn marchnad gyflogaeth ryngwladol. Mae Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn ceisio rhoi gwybodaeth gyfoes berthnasol i ddysgwyr ar y cyd â chyfleoedd i ddysgu drwy brofiad mewn amrywiol gyd-destunau. Dim ond wrth ddysgu trwy brofiad y bydd pobl ifanc yn gallu datblygu eu sgiliau trwy broses o gynllunio, gwneud, a myfyrio.

 

Rhagwelir y bydd yr adnodd yma sy’n cyflwyno Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn cael
ei ddefnyddio gan athrawon, dysgwyr, a rhanddeiliaid eraill er mwyn cefnogi eu dealltwriaeth o'r cymhwyster.

Lefel 3
Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Sgiliau Uwch
Adnodd athro
adnodd myfyrwyr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.