Resource
supporting image for Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Information
Published: 12 November 2014
Authors:
- CBAC
Related Resources
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig

Cymraeg
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cyfres o adnoddau yn seiliedig ar y pecyn Byd nad yw'n Bod. Cynlluniwyd yr adnoddau er mwyn cynorthwyo ymarferwyr CA2 i wneud y defnydd gorau posibl o'r adnodd thematig hwn.

Mae'r pecyn yn cynnwys enghreifftiau o gynllunio ac adnoddau i gynorthwyo'r ymarferwyr i baratoi'r dysgwyr ar gyfer gwaith ysgrifennu.

Cynhwysir fersiwn Word o'r dogfennau yma er mwyn i ymarferwyr allu cymhwyso'r cynnwys i gyd fynd â'r themâu eraill. 

Cymraeg
CA2
Llythrennedd
Ysgrifennu
Llafaredd
Darllen
Files
Cynlluniau Enghreifftiol
Deunyddiau Enghreifftiol

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.