Resource
supporting image for Gweithgaredd Sefydlu (Cynllunio taith rithwir)
Information
Published: 24 January 2023
Authors:
- CBAC
- WJEC
Related Resources
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg

Gweithgaredd Sefydlu (Cynllunio taith rithwir)

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Cyfle i ddysgwyr fod yn greadigol ac yn arloesol wrth gynllunio a chreu taith rithiol. Mae'r adnodd hwn yn cynnwys arweiniad a thasgau i helpu dysgwyr i bontio o lefel 2 i lefel 3. Bydd yr adnodd hwn yn caniatáu i ddysgwyr weithio gyda'i gilydd i atgoffa eu hunain o'u dealltwriaeth o'r sgiliau wrth iddynt gwblhau'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol a dechrau ar eu taith o ddilyniant o lefel 2 hyd at lefel 3. Mae mwy o gymhlethdod a soffistigeiddrwydd wrth gymhwyso'r sgiliau hyn. Bydd yr adnodd hwn hefyd yn rhoi cyflwyniad i ddysgwyr i'r cwrs Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru, drwy annog dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau a nodi meysydd ar gyfer datblygu sgiliau.

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Sgiliau Uwch
adnodd myfyrwyr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.