Resource
supporting image for Project Unigol - Meithrin Sgiliau
Information
Published: 21 February 2023
Authors:
- Claire Dodd
- Elli Emanuel
- Ruth Jones
Related Resources
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg

Project Unigol - Meithrin Sgiliau

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Rhoddir cyfle i ddysgwyr i ddangos pa mor dda maen nhw wedi datblygu eu sgiliau gydol y cwrs. Bydd yr adnodd hwn yn paratoi'r dysgwyr ar gyfer y sgiliau penodol sydd eu hangen wrth gynhyrchu eu Project Ymchwil. Bydd dysgwyr yn gallu cwblhau gweithgaredd ar gyfer tri o'r Sgiliau Cyfannol – Cynllunio a Threfnu, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, a Chreadigrwydd ac Arloesi. Mae gan bob gweithgaredd dasgau sy'n gysylltiedig â sgiliau penodol.

I gefnogi datblygiad y sgìl Effeithiolrwydd Personol, gall dysgwyr gofnodi eu cyflawniad ar gyfer pob gweithgaredd o fewn eu Cofnod Meithrin Sgiliau Personol.

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
adnodd myfyrwyr
Sgiliau Uwch
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.