Resource
supporting image for Cofnod Meithrin - Sgiliau Personol
Information
Published: 10 March 2023
Authors:
- WJEC
Related Resources
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg

Cofnod Meithrin - Sgiliau Personol

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Bydd y Cofnod Meithrin Sgiliau Personol yn cefnogi datblygu sgil Effeithiolrwydd Personol y dysgwr drwy gydol y cwrs. Mae'r dysgwyr yn cael cyfle i asesu eu cryfderau ac adnabod meysydd sydd angen eu gwella ar gyfer pob Project.  Mae'r adnodd yn seiliedig ar y tri cham o fyfyrio, casglu adborth, a gwerthuso eu hymddygiadau, eu perfformiad, a'u canlyniadau. Bydd hyn yn cefnogi'r dysgwr i ddod yn hunanymwybodol, gan ddeall sut mae pobl eraill yn eu gweld ac i ddatblygu dealltwriaeth o'r gridiau asesu.

Rhaid i ddysgwyr lawrlwytho'r adnodd hwn a chwblhau'r adrannau ar gyfer pob un o'r sgiliau Cyfannol ac ystyried y tri Sgil Mewnblanedig pan fyddant wedi'u defnyddio.  Mae hon yn ddogfen bwysig fydd dysgwyr yn ei defnyddio pan fyddant yn cwblhau hunanwerthuso ar ddiwedd y cwrs fel rhan o asesiad y Project Unigol.

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
adnodd myfyrwyr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.