Resource
supporting image for Cydymaith y Cwrs
Information
Published: 23 March 2023
Authors:
- WJEC
Related Resources
Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol
Bagloriaeth Cymru
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Almaeneg
Almaeneg

Cydymaith y Cwrs

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Datblygwyd Cydymaith Cwrs CBAC 'Fy Nhaith' er mwyn cefnogi’r dysgwyr drwy gydol y cymhwyster. Mae'n cynnwys trosolwg o'r cymhwyster a'r cydrannau, ac mae hefyd yn darparu amrywiaeth o weithgareddau mewn cyd-destun bywyd go iawn, er mwyn ymgysylltu’r dysgwyr wrth iddynt ddatblygu eu sgiliau. Bydd yr adnodd hwn, ynghyd â'r 'Cynllunio Taith Rithwir' yn sicrhau cyflwyniad cynhwysfawr i'r cymhwyster ac yn cefnogi'r broses o drosglwyddo o'r Dystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen, o ran safon y sgiliau sydd eu hangen ar y lefel hon.

Nodir cerrig milltir gydol y daith fel y gall dysgwyr gynllunio eu camau nesaf eu hunain trwy weithgareddau ymarfer priodol gan eu helpu i fod yn fwy annibynnol a gwydn. Mae yna gyngor i ddysgwyr yngl┼Ěn ag asesu pob Project a sut i baratoi er mwyn cyflawni eu gorau.

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Bagloriaeth Cymru
adnodd myfyrwyr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.