Resource
supporting image for Gwella sgiliau llythrennedd
Information
Published: 29 March 2023
Authors:
- Samantha Davies
Related Resources
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cardiau Cystrawen
Cymraeg Ail Iaith, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Gwella sgiliau llythrennedd

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae'r adnodd dysgu cyfunol hwn â chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n cwmpasu agweddau pwysig ar sgiliau llythrennedd.

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i ategu addysgu wyneb yn wyneb traddodiadol a gwella cyfleoedd dysgu. Maent yn cynnwys enghreifftiau perthnasol, a gweithgareddau lle gall myfyrwyr gymhwyso eu sgiliau naill ai'n unigol neu gydag eraill. Mae cyfle i athrawon roi adborth i'r myfyrwyr am ba mor dda y maent wedi perfformio.

Bwriad yr adnoddau yw helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau llythrennedd mewn perthynas â rhai o sgiliau penodol y Sgiliau Cyfannol y bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu arnynt o fewn y cwrs Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch. Gellir defnyddio'r adnoddau hefyd fel dull i adolygu gan fyfyrwyr, neu fel cyfle i ail-edrych ar gyfer gwersi a gollwyd.

Dylid defnyddio'r adnoddau hyn ar y cyd â deunyddiau addysgu a dysgu eraill i ddarparu rhaglen astudio gynhwysfawr i'r myfyrwyr.

adnodd myfyrwyr
Sgiliau Uwch
Llythrennedd
Cynllun myfyrwyr
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.