Resource
supporting image for Gwella Sgiliau Cynllunio a Threfnu
Information
Published: 12 April 2023
Authors:
- David Egan
- Rachel Lawer
- Saira Malik
- Sarah Rees
Related Resources
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg

Gwella Sgiliau Cynllunio a Threfnu

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae'r adnodd dysgu cyfunol hwn â chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n cwmpasu agweddau pwysig ar sgiliau Cynllunio a Threfnu. 

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i ategu addysgu wyneb yn wyneb traddodiadol a gwella cyfleoedd dysgu. Maent yn cynnwys enghreifftiau perthnasol, a gweithgareddau lle gall myfyrwyr gymhwyso eu sgiliau naill ai'n unigol neu gydag eraill. Mae cyfle i athrawon roi adborth i'r myfyrwyr am ba mor dda y maent wedi perfformio.  

Bwriad yr adnoddau yw helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau cynllunio a threfnu mewn perthynas â rhai o sgiliau penodol y Sgiliau Cyfannol y bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu arnynt o fewn y cwrs Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch.  Gellir defnyddio'r adnoddau hefyd fel dull i adolygu gan fyfyrwyr, neu fel cyfle i ail-edrych ar gyfer gwersi a gollwyd.

Dylid defnyddio'r adnoddau hyn ar y cyd â deunyddiau addysgu a dysgu eraill i ddarparu rhaglen astudio gynhwysfawr i'r myfyrwyr. 

adnodd myfyrwyr
Sgiliau Uwch
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.