Resource
supporting image for Gwella Sgiliau Creadigrwydd ac Arloesi
Information
Published: 10 May 2023
Authors:
- Elli Emanuel
- Jodie Jamal
- Lucy Smith
- Sophie Williams
Related Resources
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg

Gwella Sgiliau Creadigrwydd ac Arloesi

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae'r adnodd dysgu cyfunol hwn â chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n cwmpasu agweddau pwysig ar sgiliau creadigrwydd ac arloesi.

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i ategu addysgu wyneb yn wyneb traddodiadol a gwella cyfleoedd dysgu. Maent yn cynnwys enghreifftiau perthnasol, a gweithgareddau lle gall myfyrwyr gymhwyso eu sgiliau naill ai'n unigol neu gydag eraill. Mae cyfle i athrawon roi adborth i'r myfyrwyr am ba mor dda y maent wedi perfformio.

Bwriad yr adnoddau yw helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau sy’n ymwneud â chreadigrwydd ac arloesi ac er mwyn eu paratoi i gyflwyno tystiolaeth ar gyfer asesiad y Projectau o fewn y cwrs Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch. Gellir defnyddio'r adnoddau hefyd fel dull i adolygu gan fyfyrwyr, neu fel cyfle i ail-edrych ar gyfer gwersi a gollwyd.

Dylid defnyddio'r adnoddau hyn ar y cyd â deunyddiau addysgu a dysgu eraill i ddarparu rhaglen astudio gynhwysfawr i'r myfyrwyr.

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
adnodd myfyrwyr
Sgiliau Uwch
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.