Resource
supporting image for Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau - Dysgu cyfunol
Information
Published: 21 June 2023
Authors:
- Alun Williams
- Rachel Price
- Rozana Mansoor
- Saira Malik
Related Resources
Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol
Bagloriaeth Cymru
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg

Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau - Dysgu cyfunol

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae'r adnodd dysgu cyfunol hwn â chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n cwmpasu agweddau pwysig ar sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau.

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i ategu addysgu wyneb yn wyneb traddodiadol a gwella cyfleoedd dysgu. Maent yn cynnwys enghreifftiau perthnasol, a gweithgareddau lle gall myfyrwyr gymhwyso eu sgiliau naill ai'n unigol neu gydag eraill. Mae cyfle i athrawon roi adborth i'r myfyrwyr am ba mor dda y maent wedi perfformio.  

Bwriad yr adnoddau yw helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau sy’n ymwneud â meddwl yn feirniadol a datrys problemau ac er mwyn eu paratoi i gyflwyno tystiolaeth ar gyfer asesiad y Projectau o fewn y cwrs Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch.  Gellir defnyddio'r adnoddau hefyd fel dull i adolygu gan fyfyrwyr, neu fel cyfle i ail-edrych ar gyfer gwersi a gollwyd.

Dylid defnyddio'r adnoddau hyn ar y cyd â deunyddiau addysgu a dysgu eraill i ddarparu rhaglen astudio gynhwysfawr i'r myfyrwyr.

dysgu cyfunol
Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
adnodd myfyrwyr
Sgiliau Uwch
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.