Resource
supporting image for Y system cyfiawnder troseddol - Dysgu cyfunol
Information
Published: 26 September 2023
Authors:
- Mikahil Azad
Related Resources
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Y system cyfiawnder troseddol - Dysgu cyfunol

Troseddeg
Lefel 3 >

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys cynnwys hunanarfarnu rhyngweithiol i gefnogi dysgwyr i bontio'r bwlch rhwng Lefel 3 a Lefel 4 Troseddeg.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
dysgu cyfunol
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.