Resource
supporting image for Llythrennedd - Llafaredd
Information
Published: 30 September 2013
Authors:
- Cyngor Sir Ceredigion a CBAC
Related Resources
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg
Ymarferion amlddewis
Cymraeg

Llythrennedd - Llafaredd

Cymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Tasgau pwrpasol er mwyn hybu hyder disgyblion CA2 wrth ofyn cwestiynau, chwarae rôl a mynegi barn. 

Cymraeg
Gofyn cwestiwynau
Chwarae rôl
Mynegi barn
Llafaredd
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.