Resource
supporting image for Llythrennedd - Darllen
Information
Published: 30 September 2013
Authors:
- Cyngor Sir Ceredigion a CBAC
Related Resources
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language

Llythrennedd - Darllen

Cymraeg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Amrywiaeth o dasgau Darllen yn seiliedig ar ddeunyddiau llenyddol ac anllenyddol wedi eu trefnu yn ôl lefelau cyrhaeddiad.  

Llythrennedd
Cymraeg
Darllen
CA2
Cerddi
Files
Ffeiliau y gellir eu golygu

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.