Resource
supporting image for Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Information
Published: 04 August 2015
Authors:
- CBAC
Related Resources
Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol
Bagloriaeth Cymru
Pecyn Adnoddau Cartref Dinasyddiaeth Fyd-Eang Genedlaethol/Sylfaen
Bagloriaeth Cymru
Addysg Gwleidyddol
Bagloriaeth Cymru

Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch

Bagloriaeth Cymru
Y Fagloriaeth >

Mae sylfaen Bagloriaeth Cymru Uwch yn seiliedig ar hanfodion datblygu
sgiliau pobl ifanc yng Nghymru, er mwyn cystadlu mewn marchnad
ryngwladol. Felly, mae datblygu sgiliau ynghyd a chaffael gwybodaeth yn
hanfodol. Mae'n rhaid i Fagloriaeth Uwch Cymru roi damcaniaeth
berthnasol i ddysgwyr ar y cyd a chyfleoedd ar gyfer dysgu arbrofol. Dim
ond drwy ddysgu arbrofol y gall pobl ifanc ddatblygu eu sgiliau drwy
broses o gynllunio, gwneud a myfyrio. Mae hefyd yn hanfodol er mwyn
sicrhau bod pob dysgwr yn gadael addysg lefel Uwch gyda chymhwysedd
gofynnol ar lefel 3 yn y 7 sgil a bod y sawl sy'n meddu ar setiau sgiliau
uwch yn cael eu cydnabod.

Rhagwelir y byddai'r Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch hwn yn cael ei
ddefnyddio yn ystod hanner tymor cyntaf dysgwyr ar gwrs Bagloriaeth
Cymru Uwch ac y gallai bara 30 awr (neu fwy) yn dibynnu ar y
gweithgareddau a ddewisir.

Noddwyd gan Lywodraeth Cymru

Bagloriaeth Cymru
Uwch
Sefydlu sgiliau
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.