Resource
supporting image for Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Information
Published: 07 September 2015
Authors:
- CBAC
Related Resources
Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol
Bagloriaeth Cymru
Pecyn Adnoddau Cartref Dinasyddiaeth Fyd-Eang Genedlaethol/Sylfaen
Bagloriaeth Cymru
Addysg Gwleidyddol
Bagloriaeth Cymru

Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch

Bagloriaeth Cymru
Y Fagloriaeth >

Nod y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch yw caniatáu dysgwyr i ddatblygu ac arddangos dealltwriaeth o sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd ynghyd â phrofi eu hyfedredd yn y sgiliau hyn. Mae'r adnodd yn fan cychwyn wrth gyfleu gwybodaeth a gwella a  chymhwyso sgiliau wrth baratoi ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Mae Adran A yn  canolbwyntio ar ddatblygu Gwybodaeth Sgiliau.  Mae hyn yn ymwneud â'r tri sgil o blith y Sgiliau Hanfodol a Chyflogadwyedd fydd yn cael eu hasesu yn yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang: Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau; Creadigedd ac Arloesi a Llythrennedd.

Mae Adran B yn canolbwyntio ar Gymhwyso Sgiliau gan ddefnyddio'r chwe thema yn y Materion Byd-eang sydd ar gael ar gyfer asesiad ar y lefel Uwch. Mae hyn yn helpu i baratoi dysgwyr i gynhyrchu Safbwynt Personol ar fater byd-eang gan ddefnyddio amrywiaeth o wybodaeth.

Mae Adran C yn canolbwyntio ar Fyfyrdod Sgiliau

Bagloriaeth Cymru
Uwch
Dinasyddiaeth Fyd-eang
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.