Resource
supporting image for Rhaghysbysebion a phosteri ffilm
Information
Published: 07 December 2015
Authors:
- Debbie Jones
Related Resources
Archwilio'r Diwydiant Ffilm yn yr UDA ac yn y DU
Astudiaeth Ffilm, Astudior Cyfryngau
Astudio Ffilm Patagonia
Cymraeg Ail Iaith
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg

Rhaghysbysebion a phosteri ffilm

Astudior Cyfryngau
CA4 >

Pwrpas yr uned yma yw cefnogi addysgu uned 1, 2016 sef Hysbysebu a Marchnata gan roi sylw penodol i raghysbysebion ffilm yn Adran A a phosteri ffilm yn Adran B yr arholiad. 

Mewn blynyddoedd dilynol gellir defnyddio rhaghysbysebion ffilm a phosteri ffilm yn sylfaen i waith ar gyfer yr asesiad dan reolaeth.  Mae'r adnodd yn rhoi sylw i'r fframwaith Astudio'r Cyfryngau (Testunau: genre, naratif,  chynrychioliad, sefydliadau, cynulleidfaoedd a defnyddwyr) mewn perthynas â rhaghysbysebion a phosteri ffilm gan ystyried amrediad o astudiaethau achos cyfredol a hanesyddol.

Ceir yma hefyd amrywiaeth o weithgareddau addysgu a dysgu y gellir eu defnyddio gyda'r dosbarth cyfan neu gall ddysgwyr eu defnyddio yn unigol.  Mae'r adnodd yma'n ddefnyddiol fel cyflwyniad i'r maes neu ar gyfer adolygu.

 

Er bod yr holl adnoddau’n gywir ar adeg eu cyhoeddi, dylai athrawon fod yn ymwybodol bod pethau’n symud yn gyflym yn niwydiant y cyfryngau ac felly dylent wirio bod y wybodaeth yn dal yn gyfredol ac yn gywir.

 

Ffilm
Diwydiant ffilm
Astudiaethau Ffilm
Rhaghysbysebion ffilm
Posteri ffilm
Files
Rhaghysbysebion ffilm
Posteri ffilm

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.