Resource
supporting image for Dinasoedd Global
Information
Published: 06 September 2016
Authors:
- Kevin Davis
Related Resources
Global Cities
Geography
Global film (two-film study)
Film Studies

Dinasoedd Global

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae'r adnoddau yma yn cefnogi addysgu Daearyddiaeth TGAU CBAC (asesu cyntaf yn 2018). Thema Graidd 2, Syniad Allweddol 2.3: Materion trefol mewn dinasoedd global cyferbyniol sy'n cael sylw yma.

Dinasoedd
Global
Trefoli
Files
Trosolwg o batrymau byd-eang a newid
Cysyniad dinasoedd global a globaleiddio
Rhesymau dros dwf
Sialensiau trefol a materion tai

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.