Resource
supporting image for Astudio Ffilm Patagonia
Information
Published: 08 September 2016
Authors:
- Atebol
Related Resources
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cardiau Cystrawen
Cymraeg Ail Iaith, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cyfres Help Llaw – Martha, Jac a Sianco
Cymraeg
Cyfres Help Llaw – Dan Gadarn Goncrit
Cymraeg
Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Astudio Ffilm Patagonia

Cymraeg Ail Iaith
CA5 >

Gwefan i gynorthwyo’r defnyddiwr i astudio ffilm Safon Uwch. Mae’n cynnwys gwahanol adnoddau i helpu’r defnyddiwr ddysgu am wahanol nodweddion y ffilm ac i gynorthwyo’r defnyddiwr i baratoi ar gyfer arholiad.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru

Ffilm
Llafaredd
Patagonia
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.