Resource
supporting image for Anatomi Cyhyrysgerbydol
Information
Published: 14 September 2016
Authors:
- Marianne Izen
Related Resources
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA1
AC Islam (UG), Astudiaethau Crefyddol
Unedau 1 & 3 Islam - datblygu sgiliau AA2
AC Islam (UG), Astudiaethau Crefyddol
Y sgerbwd
Gwyddor Feddygol

Anatomi Cyhyrysgerbydol

Bioleg
CA5 >

Adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu Safon Uwch Bioleg, Uned 4, Amrywiadau, Etifeddiad ac Opsiynau, Opsiwn B Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol. Mae hyn yn cynnwys strwythur y sgerbwd, cyfangiad cyhyrol, cymalau a'r cyflyrau sy'n effeithio ar y systemau. Mae adnoddau ar gael i gefnogi'r ddealltwriaeth o eiriau allweddol yn ogystal â'r ddealltwriaeth o brosesau allweddol.

Opsiwn B
Anatomi cyhyrysgerbydol
Liferau
Cyhyrau
Sgerbwd
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.