Resource
supporting image for UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Information
Published: 22 September 2016
Authors:
- Gareth Wyn Roberts
Related Resources
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Fframiau Ysgrifennu
Cymraeg Ail Iaith

UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr

Ffrangeg
CA5 >

Gweithgareddau rhyngweithiol gwrando, darllen ac ysgrifennu â all gael eu defnyddio i gefnogi addysgu a dysgu fel dosbarth llawn neu yn annibynnol.  Ffocws yr adnoddau rhain yw UG Uned 2 Adran D (Ffilm) ar gyfer y fanyleb newydd. Nid bwriad cynnwys yr adnoddau yw i ddarparu sylw  trylwyr o'r ffilm, eu pwrpas yw i fod yn gymorth ar gyfer addysgu. Bydd yn naturiol i athrawon fod eisiau ychwanegu deunyddiau eu hunain wrth iddynt archwilio pob ffilm gyda'r dysgwyr.

© La Classe (2008); Haut et Court www.hautetcourt.com

Gwnaethpwyd pob ymdrech i gysylltu â deiliaid hawlfraint y deunyddiau, ond os oes unrhyw beth wedi’i hepgor, neu unrhyw beth yn anghywir, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gwneud y cywiriadau angenrheidiol.

Uned 2
Adran D
La classe
Ffilm
Gwrando
Darllen
Ysgrifennu
Files
Gweithgaredd 1
Gweithgaredd 2
Gweithgaredd 3

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.