Resource
supporting image for Cyfrifiadureg
Information
Published: 06 October 2014
Authors:
- CBAC / WJEC - Cynnal
Related Resources
Cyflwyniad i Raglennu Cyfrifiadur
Cyfrifiadureg
Offer testun
Cyfrifiadureg
Adnoddau Cyfrifiadureg ar wefan Hwb
Cyfrifiadureg
Cyfrifiadureg 2017 - Nodiadau a chefnogaeth 'Greenfoot'
Cyfrifiadureg
Cyfrifiadureg 2017 – Awgrymiadau Addysgu
Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg
CA4 >

 

Adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu Cyfrifiadureg TGAU.  Mae’r deunyddiau’n gyflwyniad i brif gysyniadau theori’r pwnc, a dylid eu defnyddio ar y cyd ag adnoddau eraill, yn ogystal ag addysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae cyfres o unedau rhyngweithiol wedi eu creu i gyd-fynd a’r adnodd hwn a nodir lle mae’r adnoddau rhyngweithiol yn berthnasol i’r nodiadau gyda blwch glas a rhif ar ymyl dde'r dudalen.  Wrth ddefnyddio’r adnoddau ar-lein mae modd clicio ar y rhifau i agor yr unedau rhyngweithiol. Bwriad yr adnoddau yma yw esbonio ymhellach rhai agweddau o’r gwaith ac maent yn addas i’w defnyddio ar fyrddau gwyn ym mlaen y dosbarth.

Cyhoeddwyd dan nawdd Cynllun Adnoddau Addysgu a Dysgu CBAC ac ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

 

Cyfrifiadureg
Cyfrifiaduro
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.