Resource
supporting image for Llythrennedd trwy Fathemateg
Information
Published: 11 February 2015
Authors:
- CBAC
Related Resources
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Llythrennedd trwy Fathemateg

Mathemateg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA3 >
CA2 >

Pecyn o weithgareddau er mwyn hybu sgiliau llythrennedd mewn gwersi Mathemateg.

Mae'r adnodd wedi ei rannu i ddwy ran:

  • Projectau Cynradd (yn addas ar gyfer CA2)
  • Ymchwiliadau Uwchradd (yn addas ar gyfer CA3)
Llythrennedd
Mathemateg
Rhifedd
Files
Projectau Cynradd
Ymchwiliadau Uwchradd

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.