Resource
supporting image for Gwylio a deall
Information
Published: 30 March 2017
Authors:
- Tina Thomas
Related Resources
Archwilio'r Diwydiant Ffilm yn yr UDA ac yn y DU
Astudiaeth Ffilm, Astudior Cyfryngau
Deunyddiau Asesu Enghreifftiol 1 – Mathemateg TGAU
Mathemateg
Deunyddiau Asesu Enghreifftiol 1 – Mathemateg – Rhifedd TGAU
Mathemateg
Rhaghysbysebion a phosteri ffilm
Astudior Cyfryngau
Astudio Ffilm Patagonia
Cymraeg Ail Iaith

Gwylio a deall

Cymraeg Ail Iaith
CA4 >

Dyma adnodd defnyddiol i athrawon ei ddefnyddio yn y dosbarth wrth ddechrau paratoi dysgwyr ar gyfer Uned 1.  

Hefyd mae'n adnodd gwych i ddysgwyr ei ddefnyddio'n annibynnol. Yma mae 4 clip wedi'u cynllunio'n fwriadol i ddatblygu hyder a sgil dysgwyr.  Ceir syniadau am drafodaethau ac hefyd taflen sy'n awgrymu'r iaith a fasai o fudd i ymgeiswyr ei defnyddio wrth baratoi a chyflawni'r uned.

Ffilm
ymarfer
Gwylio a deall
Cwestiynau
Files
Clip 1
Clip 2
Clip 3
Clip 4

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.